Wat is Agile

In 2001 zaten een kleine 20 professionals in softwareontwikkeling bij elkaar om tegenwicht te bieden aan de tot dan toe zware, documentgestuurde, softwareontwikkelprocessen. Onder deze mensen zitten bekende namen zoals Martin Fowler, Alistair Cockburn, Ron Jeffries, Ken Schwaber, Jeff Sutherland en Arie van Bennekom . Het resultaat van deze bijeenkomst was het Agile Manifesto:

‘Agile’ betekent letterlijk: behendig, lenig. In de ICT staat het voor softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week. Deze perioden heten ‘iteraties’ en zijn als het ware kleine projecten op zich zelf.

Het ontwikkelteam werkt bij Agile ontwikkeling onderling zeer intensief samen, communiceert persoonlijk met elkaar en veel met andere belanghebbenden in het project. Het team probeert aan het einde van iedere iteratie altijd iets bruikbaars op te leveren. Na iedere iteratie heroverweegt de opdrachtgever de projectprioriteiten.

“Agile” is dan ook veel meer een denkpatroon dan een vast omlijnde methode. Steeds meer bedrijven en organisaties onderschrijven deze principes en proberen in meer of mindere mate een agile aanpak in te adopteren. Het gedachtegoed van het agile manifesto is terug te vinden in elke hedendaagse agile ontwikkelaanpak. Scrum, Kanban, DSDM, Crystal en XP zijn allemaal gebaseerd op deze principes. Tegenwoordig is Agile zeker ook van toepassing op productontwikkeling in het algemeen, met of zonder IT-component. Het belang hiervan is veel groter dan vroeger, en het wordt steeds belangrijker: de wereld verandert steeds sneller en alleen diegenen die zich snel kunnen aanpassen zullen succesvol blijven.

Agile is meer dan alleen Software ontwikkeling !

 

Comments are closed